فارسی
Wednesday 26 January 2022

Parvaneh Parchekani

Rank: Assistant ProfessorPhone:

44252043

Email:

Research Areas
tourism, branding, Entrepreneurship

Institute:
Faculty of Tourism

Program:
Tourism Management

Dr. پروانه پرچکانی

رتبه: استادیارتلفن:

44252043

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
گردشگری، برندینگ، کارآفرینی

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
مدیریت گردشگری

Interests


Biography

parvaneh parchekani

Field: Tourism Management


Professional Backgrounds

 • Manager, USC Sustainable Tourism Development Institute, 2015-Present
 • Manager, Supervision and Assessment Bureau, Vice Presidency for Education, ACECR, 2007-2015
 • Supervisor, International Iranian Studies Specialized Services Center, Allameh Tabatabaei Branch, ACECR, 2007-2011
 • Secretary, Tourism Committee, Supreme Council of Educational Planning, 2011-Present
 • Member, Boards of Managers, Iranian Tourism Scientific Association, 2010-Present
 • Member, Specialized Committee, Department of Geography and Tourism Planning, 2014-Present
 • Head, USC Tourism Internship School, 2011-Present
 • Member, Scientific Committee, Electronic Tourism Conference, 2013-2014
 • Member, USC Cultural Council, 2013-2014
 • Member, Iranian Tourism Researchers Association, Manzar Research Center, 2014-Present
 • Manager, Drafting Affairs, Iranian Society of Consulting Engineers, 1992-19997

Education

 • Bachelor's Degree , 2000 , Physical Geography , Shahid Beheshti University
 • Master's Degree , 2017 , Geography (Regional Tourism Planning) , Islamic Azad University, Science and Research Branch
 • Ph.D. , 2017 , Tourism Management , University of Science and Culture

Journal Papers


Books


Theses


Courses


Conference Papers


Research plans


Courses